Digilär utökar satsning på flerspråkiga elever

Har du sett vår stora uppdatering av Digilär Svenska för åk 7-9? Vi har i sommar publicerat en helt ny del i läromedlet, med alla arbetsområden unikt omarbetade för elever som läser svenska som andraspråk. Läromedlen i svenska och sva säljer vi nu som ett paket – du och dina elever får tillgång till allt material i ett och samma konto.

Undervisa i både svenska och sva, med samma läromedel

Om du undervisar i både svenska och svenska som andraspråk hoppas vi, att du snabbt kommer att märka att du kan arbeta med båda delarna i samma klassrum. Du och dina elever kan enkelt skifta mellan svenska och sva på förstasidan. Basen är densamma men texterna är bearbetade för att passa andraspråkselever bättre.

Extra stöd för läsförståelsen

I läromedlet för svenska som andraspråk finns alla de lässtödsfunktioner som alltid följer med ett läromedel från Digilär. Eleverna har alltid möjlighet att lyssna på alla texter, översätta läromedlet till sitt modersmål, spara ord o.s.v. Utöver allt detta har författarna i svenska som andraspråk lagt extra fokus på läsförståelse. Det innebär att varje kapitel i sva-delen har en särskild struktur för att stötta elevers läsning, fler bilder, filmer, ännu mer ordförklaringar och fördjupningar. Ett helt nytt kapitel om läsförståelsestrategier finns också på plats.

Extra stöd för skrivandet

För att stötta eleverna i skrivandet har vi skapat mallar och modelltexter som de kan utgå ifrån vid eget skrivande. Vi vet att det är till ovärderlig hjälp när man lär sig skriva på ett nytt språk.

Extra träning i grammatik och uttal

Till varje kapitel har vi lagt till minst en övning i grammatik och en i prosodi. Träning i grammatik och uttal integreras på det sättet i all svenskundervisning. Vi har dessutom byggt ut läromedlet med unika kapitel om grammatik, språk och uttal.

Identitet och flerspråkighet

Våra elever i svenska som andraspråk är flerspråkiga, och det är något vi vill att de ska vara stolta över. Denna anda genomsyrar hela läromedlet i sva. Vi har också lagt till kapitel som särskilt fokuserar på detta. De handlar om språkliga strategier, uttal, skolspråk samt identitet och flerspråkighet.

Prova gratis eller boka en visning

Har du inte hunnit skaffa Digilärs läromedel än? Då kan du starta upp ett gratis testkonto i 14 dagar. Du som vill få en visning av Digilär, eller köra ett fullskaligt test med all funktionalitet, kanske på en hel klass, är välkommen att kontakta en av våra försäljare som hjälper dig.