Vi gillar att skriva historia!

Att filmer är ett utmärkt sätt att förstärka inlärningen och levandegöra undervisningen är ett välkänt faktum. Därför har vi nu lagt till ännu fler filmklipp i vårt SO-läromedel i historia för årskurs 7-9.

Som vi berättat tidigare satsade vi redan under förra året mycket på film i våra läromedel i SO. Nu fyller vi på, men denna gång handlar det inte om några nyproducerade filmer utan om 31 stycken historiska filmklipp, varav de allra flesta ligger inbakade i olika arbetsuppgifter. Syftet är att visualisera ännu mera och låta eleverna uppleva historien ”på plats”. Samtidigt får de nya reflektionsfrågor och uppgifter som gör att de bearbetar det de har sett.

En av de största fördelarna med digitala läromedel är att just denna typ av uppgifter och förstärkning blir möjlig!

Film i undervisningen – lästips

Vi vill också passa på att tipsa om ett antal artiklar från Skolverket som tar upp hur film kan användas på olika sätt i undervisningen:

  • Källkritiska aspekter på film. Anders Sjöbrandt är doktorand och lärarutbildare vid Stockholms universitet. Han är en person som länge har propagerat för hur man kan jobba med källkritiska aspekter genom att använda filmer i undervisningen. Här en sammanfattning av en av hans föreläsningar samt flera praktiska tips.
  • Historisk film som en nyckel till samtiden. Ulf Zander är docent och forskarassistent i historia vid Lunds universitet. Här finns en sammanfattning av delar av hans bok Clio på bio — Om amerikansk film, historia och identitet. Ulf Zander menar att historiska filmer har väldigt mycket att berätta om den tid i vilken de kom till, men en historisk film säger inte bara något om den tiden som filmen försöker skildra – den kan också säga en del om sin samtid. Artikeln avslutas med konkreta tips till lärare.
  • Analysera spelfilmer källkritiskt. Mikael Kowalski är film- och mediepedagog och föreläser sedan många år tillbaka. Tillsammans med kollegorna Fredrik Holmberg och Johan Holmberg arbetar han vid Filmpedagogerna Folkets Bio, som har till uppdrag att öka den allmänna kunskapen om film och media i undervisningen.