Digilär Svenska kompletteras med Digilär Sva

Vi på Digilär vill att så många elever som möjligt ska lyckas med sina studier. Därför kompletterar vi nu Digilär Svenska med Digilär Sva. Du som köper vårt läromedel får alltså två läromedel i ett! Hela läromedlet finns uppdaterat under hösten.

Sva-delen är en omarbetad version av svenskan och finns tillgänglig från samma startsida för eleven. För dig som redan har arbetat med Digilär Svenska betyder det att det mesta är likt – det är samma rubriker till arbetsområdena och i mångt och mycket samma kapitel. Men alla texter är genomgångna och omskrivna för att passa kunskapskraven och det centrala innehållet i sva för årskurs 7-9. En språklig bearbetning har också gjorts med fler ordförklaringar och tydligare rubriker. Fler bilder finns inlagda som stöd och varje kapitel har försetts med en extra inledning kallad Förförståelse och en avslutning under rubriken Eftertankar.

Det finns också en del helt nya kapitel och mycket nytt bland uppgifter, frågor och quiz. Andra kapitel från svenskan har tagits bort i sva-delen, och ersatts. Tanken är förstås att du som lärare ska kunna jobba med båda läromedlen i en och samma klass, eftersom många svensk- och sva-elever undervisas tillsammans.

Demo ute nu

Du kan titta närmre på Digilär Sva genom att logga in i Digilär Svenska. Där har vi nu lagt ut ett antal arbetsområden och kapitel som smakprov i en demo. Vi kommer att publicera fler arbetsområden under våren och hela sva-delen är klar hösten 2017.

Läs mer om Digilär Svenska och Sva här.