Nyheter hos Digilär 2017

Vi på Digilär vill börja det nya året med att berätta om alla spännande planer som vi har på gång. Här kan du läsa om några av våra största planerade projekt för 2017:


För årskurs 7-9

Digilär Svenska uppdateras med ett komplett läromedel i Svenska som andraspråk som täcker hela det centrala innehållet i SVA för åk 7-9.

Digilär Fysik, Biologi och Kemi uppdateras med filmer till alla kapitel, samt lättlästa textversioner och inläst tal överallt. Vi kallar projektet för ”Lyssna, läs och lär i NO”.

Digilär Spanska kompletteras med massor av övningar och uppgifter.

Digilär Franska lanseras – ett helt nytt läromedel och ämne på Digilär. Första delen täcker åk 7.


För gymnasiet

Digilär Historia 1 (50 och 100 poäng) får en ordentlig genomgång och nya översiktstexter till epokerna. Dessutom mer fokus på källkritik och historiebruk.

Digilär Samhällskunskap 1 (50 och 100 poäng) kompletteras med massor av självrättande quiz.

Digilär Spanska 1, 2 och 3 kompletteras med ett nytt och komplett läromedel till steg 4.

Digilär Tyska lanseras – ett helt nytt läromedel på gymnasiet. Första delen täcker steg 1-2.


Alla kan läsa och skriva – verktyg för stöttning

Med rätt stöttning kan alla elever klara målen i alla ämnen. Vi på Digilär vet att den digitala tekniken kan skapa nya möjligheter för hjälp till elever. Därför kommer vi under året att arbeta fram verktyg som kan hjälpa lärare att stötta elever som behöver det, med fokus på läsning och skrivande. Vi kommer att …

  • arbeta fram en digital läshjälp, integrerad i Digilärs gränssnitt. Läshjälpen ska en elev som behöver det kunna sätta igång och använda direkt i läromedelskapitlet när det är dags att läsa en text.
  • integrera skrivmallar för de vanliga texttyperna som elever förväntas kunna skriva i skolan. Mallarna kommer att finnas tillgängliga där eleven själv ska skriva och lämna in uppgifter.

Läs- och skrivhjälp ska vi arbeta fram till alla ämnen på Digilär. Du som är lärare kan givetvis välja om eleverna ska använda läshjälpen och skrivmallarna eller inte.


Mer självrättande

Sist, men inte minst, kommer vi under året att fylla på med självrättande övningar i flera av våra befintliga läromedel, för att ge eleven möjlighet att testa sina kunskaper på ett roligt sätt och med direktfeedback. Samtidigt sparar vi värdefull tid för läraren.