Digga Lärande – Ingenting är gratis!

Vilka är egentligen de pedagogiska fördelarna med digitala läromedel? Här hittar du några argument som vi tycker är viktiga, om du behöver övertyga någon tvivlare.

Många lärare landet över känner sig skeptiska till att gå över från traditionella böcker till digitala. Förutom att känna sig osäkra inför själva tekniken, upplever många att även eleverna föredrar att ha en fysisk bok som är lättare att orientera sig i och att läsa. Motståndarna lutar sig också ofta på den forskning som säger att läsförståelsen försämras när man läser digitalt. Och visst stämmer detta, men ska vi då lämna eleverna i sticket? Borde vi inte i stället öva dem i digital läsning och ge dem lässtrategier för att klara av det? För ingen av oss tror väl egentligen att majoriteten av eleverna i framtiden kommer att ha arbeten som inte bygger på digital läsning?

Vi som jobbar med digitala läromedel tycker att detta är en självklarhet. Vi ser också med oro på alla skolor som lagt stora resurser på att förse alla elever med en dator eller platta, men som sen låter det vara upp till läraren att utnyttja denna eller inte. Där finns istället forskning som visar att utan struktur och innehåll i det digitala arbetet försämras till och med inlärningen jämfört med både de som använder analoga metoder och de som får genomtänkt innehåll till sina enheter.

Men man måste väl inte köpa läromedel, allt finns ju att hitta på nätet, och är dessutom gratis?

Låt oss inse fakta: ingenting är gratis. Visst finns mycket bra material online, men någon har gjort jobbet och får betalt, oftast genom annonsering på sidan. Vi vet alla hur störande det är med annonser i marginalerna eller ännu värre, i texten. Nu har dessutom forskningen från medie- och kommunikationsvetaren Nils Holmberg vid Lunds universitet visat att just detta försämrar läsförståelsen för unga. Så om materialet är gratis för lärarna är det kanske istället eleverna som får betala?

I ett digitalt läromedel är allt reklamfritt och just Digilär har dessutom ett valbart fokusläge som ytterligare hjälper eleverna att koncentrera sig. Dessutom finns inläst tal tillgängligt för alla elever, inte bara dyslektiker.

Vi ser också en ökning i samhället av antalet elever med koncentrationssvårigheter. Hur ska de på egen hand klara av sin skolgång med hjälp av länkar till artiklar skrivna för vuxna, eller övningssidor med reklam som lockar, istället för att fokusera på det som läraren tänkt att man ska öva på?

Alla som arbetar med elever med svårigheter vet att de mår och lyckas bäst om de har en tydlig struktur. Man vet också att det som gynnar dessa elever oftast även gynnar de övriga i gruppen. Med digitala läromedel är innehållet anpassat till läroplanen. Det är källkritiskt granskat. Dessutom kan materialet skräddarsys och elevernas utveckling följas på ett betydligt enklare sätt. Feedback på rätt eller fel kan fås omedelbart, vilket gynnar inlärningen. Även att den digitala rättningen blir objektiv med fokus på uppgiften istället för personen är fördelaktigt, visar bland annat John Hatties forskning.

Så avslutningsvis, vad kan du som lärare göra?

Du kan kräva att dina skolledare investerar i digitala läromedel, istället för skolledarna kräver att du ska skapa ditt egna digitala material!

Och när det finns inköpt - se till att använda det, kolla in alla funktioner och fördelar! Be om utbildning av förlaget, vi kommer! Det kommer aldrig finnas ett läromedel som passar alla lärare i hela Sverige, men du kan tänka: Hur ska jag utnyttja detta material i min undervisning? Hur lär jag eleverna att klara av läsning i sin digitala framtid?

Som sagt: Ingenting är gratis men vi har heller inte råd att låta en hel generation halka efter för att de kunde välja att jobba analogt i skolan i en digital samtid!


Lena Gode
Kontorschef Stockholm