Lärarna nöjda med Digilär

90 procent av lärarna svarar att Digilär fungerar bra eller mycket bra.

Varje år skickar vi på Digilär ut en enkät till alla lärare som använder våra digitala läromedel. Resultatet från årets enkät är positivt:

Hela 90,4 procent av de lärare som använder Digilär ”en stor del av tiden” eller ”hela tiden” ger läromedlen betyget bra eller mycket bra.

– Resultatet visar att vi är på rätt väg, men vi kan ändå bli bättre. En stor fördel med digitala läromedel är att vi hela tiden kan uppdatera och förbättra innehållet ytterligare, säger Cecilia Lilja, förlagschef.

– I de årliga enkäterna ger vi lärarna möjlighet att skriva fritt och på det sättet ge oss feedback. Vi har på det sättet fått in mycket information om vad vi kan förbättra. Bland annat har det resulterat i ett stort projekt att göra SO-läromedlen ännu bättre. Nu har vi till exempel helt nya texter i historia och religion, samt introduktionsfilmer till alla kapitel. Vi har också inför den här läsårsstarten utvecklat till exempel matematiken och engelskan med fler interaktiva övningar.

Digilärs smarta digitala läromedel är utvecklade för att helt ersätta den tryckta boken. Läromedlen är framtagna av erfarna pedagoger och ämnesexperter i samarbete med webbutvecklare. Digilärs läromedel är alltid byggda utifrån Skolverkets skrivelser i läroplaner och kursplaner. Dessutom innehåller alla läromedel en rad pedagogiska funktioner som sparar tid för läraren och hjälper eleverna till ett varierat och fördjupat lärande.